• Is uw kind het vertrouwen in eigen kunnen aan het verliezen?
  • Heeft uw kind achterstanden in de schoolse vaardigheden opgebouwd?
  • Heeft uw kind signalen afgegeven waaruit blijkt dat school een belasting is geworden?

Dan is het zaak de hulpvraag van uw kind serieus te nemen. In het algemeen zal deze hulpvraag luiden:

“Stem alsjeblieft het onderwijsaanbod af op mijn mogelijkheden en help mij bij het leren”.

Wanneer wij als volwassenen die hulpvraag niet oppikken komen de psychologische basisbehoeften van het kind in het geding (Van Werkhoven & Stevens, 1995). Deze basisbehoeften zijn:

  • competentie (‘ik kan het’);
  • relatie (‘ik hoor erbij’);
  • autonomie (‘ik kan het zelf’).

In de een-op-een begeleiding is het van belang dat uw kind inzicht krijgt in eigen kwaliteiten en succeservaringen opdoet, waardoor het zich weer competent gaat voelen. De negatieve spiraal wordt doorbroken en er ontstaat weer ruimte voor leren en ontwikkelen.
Om dit te bereiken is intensieve samenwerking met u en de school van belang.  In de praktijk begeleiden we kinderen en jongeren met hulpvragen die betrekking hebben op leerproblemen, dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, het leren van de Engelse taal en onzekerheids- en angstproblematiek. Vaak lopen zij tegen problemen in de executieve vaardigheden aan zoals metacognitie, doelgericht doorzettingsvermogen, flexibiliteit, inhibitie, planning/organisatie, timemanagement, volgehouden aandacht, emotieregulatie, taakinitiatie en werkgeheugen.

Op deze site kunt u meer informatie vinden over onze werkwijze, hoe het begeleidingstraject verloopt en wie we zijn.

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op.