Het Vriendenprogramma

Het Vriendenprogramma is een training van 10 bijeenkomsten en 2 terugkombijeenkomsten gericht op onzekerheid en (voorkomen van) angsten waaronder faalangst. Het programma is evidence based en erkend door het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) en de World Health Organisation (WHO). Het is ontwikkeld in Australië door dr. Paula Barrett vanuit verschillende disciplines: cognitieve gedragstherapie, lichaamsgericht werk, positieve psychologie en systemisch werken.

Het programma is gericht op lichamelijke reacties, denkprocessen en gedragingen. Het is voor kinderen aantrekkelijk vanwege de variatie in werkvormen (spelvormen, ontspannings- en inlevingsoefeningen). Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

V Voel je je bang?

R Rust en ontspan je.

I In jezelf denken.

E Eigen plan.

N Netjes gedaan en beloon jezelf.

D Doe je oefeningen.

EN En rustig blijven.

Wij bieden dit trainingsprogramma individueel aan. Voor het slagen van de training is het van belang dat het gezin (het systeem) meegenomen wordt. Er worden oefeningen meegegeven voor thuis om het geleerde verder te implementeren. Graag nodigen wij dan ook de ouders/verzorgers uit om de laatste 10 minuten van de bijeenkomsten aan te sluiten. In onderling overleg kan besloten worden om de school in het proces te betrekken.